Fundusz Stonewall

FundStone_tlo_biale

Czym jest Fundusz Stonewall?
Fundusz Stonewall jest funduszem stworzonym w 40. rocznicę wydarzeń w klubie Stonewall Inn w Nowym Jorku. Udziela mikrograntów przeznaczonych na realizację projektów przyczyniających się do zwiększenia pozytywnej tożsamości osób homoseksualnych, biseksualnych, trans i nie deklarujących płci w Polsce oraz zwiększenia wobec nich tolerancji społecznej. Dzięki temu chcemy wzmocnić polską społeczności LGBT.

Fundusz odwołuje się do wartości związanych z ruchem gay liberation (wyzwolenia gejów i lesbijek), zapoczątkowanych wydarzeniami w klubie Stonewall Inn w Nowym Jorku 28 czerwca 1969 roku: wolności, równości, tolerancji i wspólnoty. Przyznawane granty powinny przyczyniać się do osiągnięcia celów Funduszu, a w dłuższej perspektywie do zwiększenia wolności, równości i poszanowania praw lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i nie deklarujących płci w Polsce i na świecie, zwiększenia tolerancji społecznej wobec homoseksualności, biseksualności, transpłciowości i interseksualności oraz budowania wspólnoty między homoseksualnymi/biseksualnymi/transpłciowymi kobietami i mężczyznami oraz osobami niedeklarującymi płci, która zaowocuje wzmocnieniem ich pozytywnej tożsamości.

Fundusz opiera się w całości o pracę ochotniczą: osoby oceniające wnioski i wspierające wnioskujące organizacje w realizacji projektów pracują nieodpłatnie. Podobnie, dofinansowane projekty powinny być realizowane przede wszystkim przez wolontariuszki i wolontariuszy – osoby pracujące ochotniczo.

Typy dofinansowywanych projektów
Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, dzięki realizacji których zwiększy się pozytywna tożsamość osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych oraz niedeklarujących płci lub zwiększy się tolerancja społeczna wobec osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych i nie deklarujących płci. Projekty powinny być realizowane przez wolontariuszki i wolontariuszy.

Każdy z realizowanych projektów powinien:
– zwiększać tolerancję społeczną wobec homoseksualności, biseksualności, transpłciowości; lub
– zwiększać poszanowanie praw osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych i nie deklarujących płci w Polsce i na świecie; lub
– przyczyniać się do budowania między nimi wspólnoty, pozwalającej osobom homoseksualnym, biseksualnym, transpłciowym lub niedeklarującym płci rozwinąć swoją pozytywną tożsamość.

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku
Dofinansowanie mogą otrzymać grupy nieformalne oraz oficjalnie zarejestrowane organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) działające na rzecz społeczności LGBTI (lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i nie deklarujących płci) o kwocie przychodów (darowizn, odpisów, dotacji, zysków z prowadzonej działalności) nie przekraczającej 20 000 zł w roku poprzedzającym ubieganie się o dofinansowanie z Funduszu Stonewall.

Dodatkowo wnioskująca organizacja/ grupa nieformalna musi wykazać się zrealizowaniem w okresie 1 roku, poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej jednego projektu, związanego z celami Funduszu (w ramach otrzymanej dotacji lub w wyłącznie w oparciu o wkład rzeczowy i nieodpłatną pracę).

W przypadku wnioskowania o udzielenie grantu przez grupę nieformalną, dofinansowanie projektu przyznane będzie na rzecz reprezentującej ją osoby fizycznej, która odpowiadała będzie prawnie za zrealizowanie projektu zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie.

Organizacja lub grupa nieformalna wnioskująca o dofinansowanie powinna posiadać zróżnicowany skład organu zarządzającego (powinny w nim zasiadać osoby homoseksualne lub/i biseksualne lub/i transpłciowe lub/i nie deklarujące płci).

Wysokość dofinansowania
Możliwe jest wnioskowanie o dotację do projektu mini (w wysokości do 1000 zł dofinansowania) lub projektu standardowego (w wysokości od 1001 do 2000 zł dofinansowania).

Kwota środków dostępnych w ramach Funduszu jest ogłaszana podczas każdego naboru, stanowi ona nie mniej niż 15% odpisów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazanego Stowarzyszeniu w poprzednim roku.

Projekty, którym przyznano dofinansowanie w ostatniej edycji (2018):
1) Prowincja Równości – Świętokrzyska Inicjatywa LGBTiPQueerce – I Marsz Równości w Kielcach (2000,00 zł);
2) Stowarzyszenie Mr Gay Poland – Miss Lesbian Poland (1000,00 zł);
3) Fundacja Cicha Tęcza – Tożsamość Głuchych LGBT (1000,00 zł).

Projekty, którym przyznano dofinansowanie w poprzedniej edycji (2017):
1) Elbląska Grupa Pryzmat – Pryzmat w akcji (1600,00 zł);
2) Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo (Kraków) – Dostępność na tęczowo – jak
organizacje LGBT+ mogą być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami (1700,00 zł);
3) Fundacja Akceptacja (Poznań) – Trans-Akcja. Nie bójcie się nas! (2000,00 zł).

Regulamin Funduszu Stonewall – edycja 2018
Formularz wniosku o grant – edycja 2018
Lista projektów dofinansowanych w poprzednich latach (2009–2016)

Pobierz Logo Funduszu Stonewall
Pobierz Logo Lambdy

Więcej informacji udziela Sekretariat Funduszu Stonewall:
Paweł Fischer-Kotowski, pfkotowski@lambdawarszawa.org