HIV/AIDS i STI

Wszystkie realizowane przez nas działania profilaktyczno-edukacyjne opierają się na filozofii ograniczania szkód (ang. harm reduction), tj. na podejmowaniu działań, których celem jest minimalizacja różnorakich szkód i zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi oraz używaniem alkoholu i narkotyków (substancji psychoaktywnych). Odbywają się one ramach projektu ‚Bezpieczniejsze związki –
zaangażowana profilaktyka zdrowotna w grupie MSM’.

Oferta programu jest bezpłatna, gwarantujemy pełną anonimowość.

Działania klubowe (ang. partywork)
Prowadzimy działania edukacyjno-profilaktyczne m.in. w miejscach spotkań osób LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i trans) w Warszawie.

Podczas dyżurów udzielamy porad dotyczących ograniczania ryzyka związanego ze spożywaniem alkoholu, narkotyków oraz podejmowania zachowań seksualnych, oferujemy bezpłatne prezerwatywy, lubrykanty oraz ‚drink testy’ (testy umożliwiające wykrycie w napoju, tzw. pigułki gwałtu), przekazujemy materiały edukacyjne, a także wskazujemy ofertę pomocową na terenie Warszawy.

Aktualnie przygotowane przez nas materiały edukacyjne, a także bezpłatne prezerwatywy i lubrykanty można znaleźć w warszawskich klubach  Code Red, Fantom, Lodi Dodi, Sauna Galla i Ramona Bar, Toro, Blok Bar.

Działania klubowe są finansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.