Nauka

„Lambda Nauka” to zespół powstały na początku 2016 roku, którego celami przewodnimi są popularyzacja rzetelnej wiedzy w zakresie szeroko pojętej tematyki LGBT+ oraz wspieranie  młodych osób w realizacji i upowszechnianiu własnych badań.

Katalog prac naukowych

Swoje cele realizujemy poprzez tworzenie katalogu prac naukowych dotykających tematyki
LGBT+, który umożliwi integrację istniejącego już dorobku naukowego (prac licencjackich,
magisterskich, doktoranckich, artykułów naukowych itp.) oraz pozwoli na systematyczną
aktualizację bazy o nowo powstające prace. Katalog skupiający w jednym miejscu prace
związane z tematyką LGBT+ ma nie tylko ułatwić projektowanie i prowadzenie własnych
badań, ale także umożliwia popularyzację dorobku młodych badaczy oraz wpływa na
możliwość wzajemnego dzielenia się doświadczeniami i pomysłami.

Jeżeli chciałbyś/chciałabyś podzielić się z nami swoją pracą i pomóc nam w upowszechnianiu
wiedzy w zakresie tematyki LGBT+ lub potrzebujesz pomocy w realizacji własnych badań –
napisz do nas!

Konferencja towarzysząca Paradzie Równości 2016

Kolejnym pomysłem, który ma umocnić popularyzację wiedzy w zakresie tematyki LGBT+
oraz przyczynić się do wzajemnej wymiany doświadczeń, pomysłów i umiejętności jest
organizowana przez nas konferencja. Konferencja będzie składała się z krótkich
(max. 30 min) wystąpień osób, które zechcą podzielić się swoim dorobkiem naukowym,
ciekawymi pomysłami, umiejętnościami lub wiedzą w zakresie szeroko pojętej tematyki
LGBT+. Nie ma żadnego narzuconego tematu przewodniego konferencji – jest to nasza
pierwsza taka inicjatywa i chcemy, by jej charakter był możliwie jak najbardziej różnorodny.

Nie narzucamy również konkretnych wymagań co do formy prowadzonych wystąpień –
zależy nam jedynie na tym, by ich przekaz był na tyle przystępny i zrozumiały, by jego grupa
docelowa nie musiała ograniczać się jedynie do pasjonatów danej dziedziny.

Kontakt: nauka@lambdawarszawa.org.