Grupy terapeutyczne

W chwili obecnej nie prowadzimy grup terapeutycznych.