Projekt „Come Forward”

come foreward logoWspieranie osób LGBT pokrzywdzonych przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami.

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie liczby ośrodków (miejsc) dających możliwość bezpośredniego zgłaszania przestępstw motywowanych uprzedzeniami osobom, które takich ich doświadczają.

Cel ten jest realizowany poprzez budowanie odpowiednich umiejętności – zarówno na poziomie społeczeństwa obywatelskiego, jak i wśród partnerów publicznych na poziomach krajowym i lokalnym.
Chcemy także polepszyć dostęp do specjalistycznej pomocy poprzez budowanie określonych umiejętności po stronie podmiotów udzielających pomocy ofiarom przestępstw.

Z jednej strony jest to zatem projekt badawczy – pierwsza część służy diagnozie obecnego stanu rzeczy. Przeprowadzamy wywiady pogłębione oraz badanie ankietowe.
Z drugiej strony jest to projekt szkoleniowy. Na podstawie wyników badań przeprowadzimy szkolenia – zarówno dla instytucji państwowych, jak i organizacji pozarządowych, aby wzmocnić je w obszarze zbierania danych o przestępstwach z nienawiści oraz wsparcia osób, które tych przestępstw doświadczają.

Działania w ramach projektu dadzą też możliwość dzielenia się dobrymi praktykami, wzmocnienia więzi międzynarodowych oraz związków różnych organizacji oraz przyczynią się do zwiększenia świadomości i wsparcia osób doświadczających przemocy motywowanej homofobią, bifobią i transfobią.

Więcej informacji (po angielsku) można znaleźć na stronie internetowej projektu: http://www.lgbthatecrime.eu

Projekt realizowany jest przez Uniwersytet w Brescia (Włochy) oraz Stowarzyszenie Lambda Warszawa oraz we współpracy z 22 organizacjami partnerskimi z 11 krajów. Finansowany jest przez w ramach programu “Rights, Equality and Citizenship (2014-2020)” Unii Europejskiej.

POCZĄTEK: grudzień 2016
KONIEC: listopad 2018
Koordynacja: Karolina Więckiewicz – kwieckiewicz@lambdawarszawa.org