Historia i władze

Historia

Stowarzyszenie Lambda Warszawa powstało w październiku 1997 r. Założyli je aktywiści Ośrodka „Rainbow”, który funkcjonował wcześniej jako grupa lokalna Stowarzyszenia Grup Lambda, a kolejno jako organizacja nieformalna. Ośrodek „Rainbow” mieścił się wtedy w Warszawie, przy ul. Śniadeckich 1/15 i działał od maja 1995 r. do grudnia 1997 r., gdy właściciel lokalu zdecydował się nie przedłużać umowy najmu, a Stowarzyszenie Grup Lambda zakończyło swoją działalność. W dawnym ośrodku prowadzony był Telefon Zaufania dla lesbijek, gejów i ich bliskich, Grupa Akademicka, Samopomocowa Grupa Młodzieżowa, Grupa Chrześcijańska, Spotkaniowa Grupa Ogólna. W godzinach pracy Ośrodka czynna też była czytelnia i wypożyczalnia książek oraz bieżącej prasy. Wobec chęci kontynuowania działalności, do czego niezbędne było posiadanie osobowości prawnej, w październiku 1997 r. zostało powołane do życia Stowarzyszenie Lambda Warszawa.

W listopadzie 1997 r., dzięki wsparciu UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju), Stowarzyszenie przeprowadziło projekt „Propagowanie bezpieczniejszych zachowań seksualnych wśród lesbijek i gejów”. W ramach jego realizacji wydano ulotkę na temat bezpieczniejszego seksu męsko-męskiego, rozpoczęto szkolenie streetworkerów oraz przeprowadzono trzydniowy warsztat dla osób z całej Polski, pracujących w telefonach zaufania dla lesbijek i gejów. Wszystkie te działania zostały bardzo pozytywnie ocenione zarówno przez UNDP jak i współpracujące ze Stowarzyszeniem organizacje: Inicjatywę Gdańską, Lambolę Olsztyn, Lambdę Poznań i Lambdę Szczecin (niestety żadna z tych organizacji i grup dziś już nie działa…). Dzięki nawiązanym i odnowionym podczas realizacji projektu kontaktom, w marcu 1998 r. zostało założone Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Lesbijsko – Gejowskich. Obowiązki koordynatora powierzono naszemu Stowarzyszeniu. W ramach Porozumienia postanowiono po raz pierwszy złożyć do UNDP wspólny wniosek o dotację na realizację projektu „Profilaktyka HIV/AIDS wśród lesbijek i gejów”.

Dzięki staraniom aktywistów, Stowarzyszenie wynajęło i odremontowało lokal przy ul. Czerniakowskiej 178/16 w Warszawie, w którym ośrodek „Rainbow” wznowił swą działalność w lipcu 1998 r. W sierpniu 2002 r. Lambda Warszawa przeniosła się po raz kolejny do nowej, większej i lepiej usytuowanej siedziby przy ul. Hożej 50/40. W międzyczasie organizacja rozszerzyła swoja działania także na grupę kobiet bi- i homoseksualnych, kobiety zaczęły także działać w organizacji i pełnić funkcje w zarządzie organizacji – wcześniej Lambda Warszawa była zarządzana i świadczyła swoje działania wyłącznie na rzecz mężczyzn.

Na Hożej urzędowaliśmy do czerwca 2008 roku. Od 1 lipca 2008 roku znajdujemy się w – jak dotąd – najlepszej naszej siedzibie: w starej kamienicy przy ulicy Żurawej 24A. To prawie 150 metrów kwadratowych; składa się z 10 pomieszczeń i zapewnia możliwość oferowania szerokiej gamy działań pomocowych na rzecz osób LGBT, a także udostępniania inicjatywom dla społeczności LGBT.

Władze

Władzami Stowarzyszenia są Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

Zarząd odpowiada za kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, a także m.in. reprezentowanie go na zewnątrz, przyjmowanie i skreślanie członkiń_ów, zwoływanie Walnych Zebrań, zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz realizację uchwalonego przez Walne Zebranie programu działania. Jest on wybierany przez Walne Zebranie na 3-letnią kadencję.

Komisja Rewizyjna odpowiada za kontrolę działalności Zarządu, przeprowadza raz w roku kompleksową kontrolę działalności organizacji, jest wybierana przez Walne Zebranie na dwuletnią kadencję.

Zarząd Stowarzyszenia

Krzysztof Kliszczyński – Przewodniczący Zarządu
kkliszczynski@lambdawarszawa.org

Krzysztof Kliszczyński – socjolog, wykładowca akademicki, absolwent Szkoły Praw Człowieka HFPC, działacz LGBT. Współzałożyciel Stowarzyszenia Lambda Warszawa; koordynator jego działań pomocowych; współzałożyciel prowadzonego przez Lambdę Warszawa Telefonu Zaufania dla Gejów, Lesbijek, osób biseksualnych i ich bliskich i jego pracownik w latach 1995-2015. W latach 2007-2015 (z krótką przerwą) i od 2019 roku – przewodniczący Stowarzyszenia. Koordynator licznych projektów realizowanych przez Lambdę Warszawa (min. ASOS, Żywe Biblioteki, grupy pomocowe). Twórca Archiwum Lambdy Warszawa, posiadającego największe zbiory dotyczące historii polskiej społeczności osób nieheteronormatywnych. Redaktor naczelny czasopisma „QueerStoria”. Jako socjolog zajmuje się problematyką rozwoju miasta; w pracach związanych z działalnością pozarządową – szeroko pojętą pomocą dla mniejszości LGBT.

Paweł Fischer-Kotowski – Zastępca Przewodniczącego
pfkotowski@lambdawarszawa.org

Paweł Fischer-Kotowski – zastępca przewodniczącego zarządu. Ze Stowarzyszeniem związany od 2008 roku. W organizacji był wcześniej odpowiedzialny m.in. za zespół wolontariacki, czy organizację pracy biura. Obecnie koordynuje projekty pomocowe oraz prace biblioteki Stowarzyszenia.

Sławomir Kirdzik – Sekretarz Zarządu
skirdzik@lambdawarszawa.org

Sławomir Kirdzik (23 l.) – absolwent Studiów wschodnich na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizuje się w kwestiach socjologicznych i antropologicznych krajów Europy Wschodniej, m.in. Rosji i Ukrainy), Sekretarz Zarządu w Lambdzie Warszawa. Ze Stowarzyszeniem związany od 2017 roku. Przez długi czas związany z Archiwum Lambdy Warszawa. W ramach swojej działalności koordynuje projekty wolontariackie, od 2020 współprowadzi grupę dla cudzoziemek i cudzoziemców LGBT+ w jęz. ukraińskim, prowadzi monitoring sytuacji i nastrojów u osób LGBT+ przyjeżdżających do Warszawy z krajów Europy Wschodniej.

Poza działalnością na rzecz społeczności LGBT+ jest lokalnym aktywistą w Gdańsku – działa na rzecz walki z wykluczeniem społecznym poszczególnych dzielnic z uwagi na status materialny i społeczny ich mieszkańców, współtworzy projekty mające na celu rozwój świadomości tzw. społeczeństwa obywatelskiego. Pasjonat historii, kultury folklorystycznej i rękodzieła.

Miłosz Przepiórkowski – Członek Zarządu
mprzepiorkowski@lambdawarszawa.org

Miłosz Piotr Przepiórkowski (41 l.) – studiował psychologię międzykulturową w SWPS oraz germanistykę na UW. Lektor, tłumacz i korektor językowy – związany z Lambdą Warszawa od 2017 r., od stycznia 2020 r. członek zarządu. W Lambdzie Warszawa od 2018 prowadzi grupę dedykowaną osobom bi+. Jako członek zarządu odpowiedzialny jest za dział „Kultura” – co obejmuje zarówno przyznawanie matronatów, jak i organizację eventów kulturalnych związanych m.in. z LGBT-Film Festiwalem. Współprowadzi również ze Sławomirem Kirdzikiem antydyskrymincyjną ścieżkę wolontariacką, w ramach której powstają liczne projekty mające na celu szerzenie tolerancji i widzialności osób ze społeczności LGBT+ w przestrzeni publicznej. Prywatnie wielki pasjonat kina niezależnego, w wolnych chwilach czyta wszystko, co mu wpadnie w ręce oraz chodzi do kina.

 

 

Komisja Rewizyjna

Marta Turska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Adriana Kapała – sekretarza Komisji Rewizyjnej