Nasz zespół

ZESPÓŁ POMOCOWY

Paula Chmielewska

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia ogólna oraz dwuletnią Szkołę Terapii Seksualnej pod patronatem merytorycznym Centrum Terapii Lew-Starowicz. W lipcu 2017 r. ukończyła I stopień szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Odbywała staże w Centrum Terapii Lew-Starowicz, Fundacji Centrum Praw Kobiet oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na oddziale dla wczesnej interwencji i pierwszych epizodów psychozy, gdzie pracuje od czerwca 2016 r. W czerwcu 2018 r. rozpoczęła szkolenie psychoterapeutyczne w Centrum CBT. Jest to czteroletnie szkolenie w nurcie poznawczo-behawioralnym.
W kwietniu 2016 r. rozpoczęła współpracę z Lambdą Warszawa. Obecnie udziela konsultacji za pośrednictwem telefonu, komunikatora internetowego oraz przyjmuje osoby zgłaszające problemy seksuologiczne. Pracuje również w Centrum Terapii Lew-Starowicz. Jej klientami/kami są głównie osoby doświadczające trudności w obszarze funkcjonowania seksualnego.

Katarzyna Habowska

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz 4-letniego szkolenia psychoterapeutyczne w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym w Instytucie Integralnej Psychoterapii GESTALT. W ramach uzupełnienia umiejętności terapeuty uczestniczyła także w licznych szkoleniach z zakresu Psychoterapii Tańcem i Ruchem.
Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Stowarzyszeniu Lambda Warszawa (telefon zaufania, grupa socjoterapeutyczna, interwencja kryzysowa, konsultacje, psychoterapia) oraz w prywatnej praktyce. Staż kliniczny odbyła w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz w Szpitalu Bielańskim w Warszawie.
Specjalizuje się m.in. w pomocy osobom cierpiącym z powodu obniżonego nastroju, w stanach lękowych, nerwicach, depresji, kryzysach rozwojowych; pomaga w przypadkach problemów z kontaktami społecznymi, z relacjami, a także gdy pojawiają się trudności w osiąganiu celów oraz w szeroko pojętym rozwoju.
Swoją rolę psychoterapeutki widzi głównie jako towarzyszenie klientom w ich indywidualnej drodze, pomoc w rozwoju i chęci sięgnięcia po więcej, czasami w procesie wyrwania się ze starych, ograniczających schematów czy też w drodze przez kryzys.
O sobie: „Szanuję odmienność świata klienta i jego wartości. Uważam, że spotkanie terapeutyczne może być pomocne wyłącznie w atmosferze akceptacji, gdy klient nie czuje się oceniany i ma szansę być takim, jaki jest.”

Małgorzata Iwanek

Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie seksuologii klinicznej rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Aktualnie w trakcie czteroletniego kursu psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum CBT w Warszawie. Certyfikowana edukatorka seksualna. Uczestniczka takich szkoleń i konferencji, jak „Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego”, „Wywiad seksuologiczny” czy „ Seks i trauma a zdrowie psychiczne człowieka”.

Wiedzę i doświadczenie zdobywała podczas stażu psychoterapeutycznego oraz seksuologicznego w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia oraz w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, a także podczas pracy w telefonie zaufania w Lamdzie. Prowadzi bloga o relacjach, rodzinie i seksualności www.kulturaseksualna.pl.

Dariusz Jundziłł

Psycholog (SWPS) posiadający uprawnienia Instytutu Psychologii. Od 10 lat prowadzi psychoterapię indywidualną, par i rodzin, warsztaty rozwojowe, terapię grupową i indywidualną DDA/DDD, coaching, a także pracuje z problemami grup i organizacji metodami psychologii zorientowanej na proces. Jest współzałożycielem i na co dzień pracuje w Ośrodku Rozwoju i Psychoterapii PRZEMIANY w Warszawie. Interesuje się rozwiązywaniem problemów mających swoje źródło w dzieciństwie, tematyką niskiej samooceny i krytyki wewnętrznej, problemami w osiąganiu celów i wprowadzaniu zmian w życiu, realizowaniem się w świecie. Pomaga wszystkim zainteresowanym pracą z lękami, czyli przekraczaniem własnych psychicznych barier. Pracuje także z parami zainteresowanymi rozwiązywaniem problemów relacyjnych, konfliktów, rozwojem związku, a także indywidualnie z uzależnieniem od osoby, z którą się jest w związku. Prowadzi cykliczne zajęcia warsztatowe i terapeutyczne „Dorosłe Dzieci – w poszukiwaniu wewnętrznego wsparcia (DDD/DDA)”, „JA vs. Krytyk Wewnętrzny” w temacie krytyki wewnętrznej i niskiej samooceny, oraz warsztaty samorealizacji „Ścieżka serca”.

W Lambdzie Warszawa prowadzi – prócz psychoterapii – warsztaty z samoakceptacji.

Justyna Karpińska

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w trakcie szkolenia terapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT EDU). Doświadczenie kliniczne zdobywała podczas stażu na oddziale dziennym dla osób z doświadczeniem psychozy w Szpitalu Wolskim, a także stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, gdzie pracowała z osobami uzależnionymi od alkoholu. Obecnie pracuje w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób chorujących psychicznie oraz Fundacji ProAlteri, która swoje działania kieruje do osób z doświadczeniem psychozy.

W 2015 r. ukończyła kurs hipoterapii, organizowany przez PTHip. Od roku 2014 związana z Fundacją Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Hipoterapia.

Współpracę ze Stowarzyszeniem Lambda Warszawa rozpoczęła w 2015 r., gdzie początkowo pracowała w telefonie zaufania, następnie jako interwentka kryzysowa oraz koordynatorka wszelkich działań dotyczących profilaktyki HIV/AIDS oraz STI (m.in. partyworking). Obecnie prowadzi krótkoterminową terapię/poradnictwo psychologiczne skierowane do osób LGBT+.

Michał Kopeć

Absolwent studiów z psychologii klinicznej oraz dwuletnich studiów podyplomowych z seksuologii klinicznej w SWPS. Jest w trakcie 4-letniego studium psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W Lambdzie Warszawa pracuje jako psycholog z osobami LGBTQIA nad rozwiązaniem życiowych kryzysów, w których się znaleźli. Pracuje z osobami cierpiącymi na depresję, odczuwającymi lęk, z ofiarami przemocy czy dyskryminacji, osobami w kryzysie suicydalnym oraz mającymi trudność w zaakceptowaniu swojej seksualności. Dodatkowo, wspiera osoby LGBTQIA i ich bliskich świadcząc poradnictwo psychologiczne i edukację seksualną. Swoją wiedzę z obszaru seksualności człowieka i psychoterapii poszerza biorąc udział w szkoleniach i konferencjach. Pracę poddaje regularnej superwizji. Dotychczasowe doświadczenie i wiedzę zdobywał jako wolontariusz telefonu zaufania Lambdy Warszawa oraz w trakcie stażów: w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie oraz w poradni seksuologicznej Intimed.

Renata Romanowska

Psycholożka kliniczna, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, uczestniczka Centrum Rozwoju Psychoterapeutów Mabor.
Z Lambdą Warszawa współpracuje od 1999 r. – jako prowadząca grupy wsparcia dla kobiet, treningi i warsztaty dla młodzieży, dorosłych i seniorów LGBT. Obecnie prowadzi poradnictwo psychologiczne dla osób indywidualnych, par i rodzin oraz współpracuje z Programem na Rzecz Aktywności Osób Starszych.
Obszarem jej pracy są zaburzenia psychosomatyczne, depresja, zaburzenia lękowe (fobie, napady paniki), nerwice, problemy związane z orientacją psychoseksualną, kryzysy, zaburzenia emocjonalne.
O sobie: „W pracy wykorzystuję wszelkie metody, których uczyłam i wciąż uczę się na różnego rodzaju szkoleniach. Metody pracy dobieram w zależności od zgłaszanego problemu i potrzeb pacjenta.”

Mirosław Sikora

Pracuje z osobami doświadczającymi trudności osobistych, relacyjnych i zawodowych. W pracy skupia się na poszerzaniu świadomości, pomocy klientom w dostrzeganiu i odkrywaniu ich wzorców życiowych i potrzeb oraz w przezwyciężaniu osobistych barier i blokad. Zajmuje go praca z doświadczającymi problemów wynikających z przynależenia do mniejszości, w tym szczególnie z osobami ze środowiska LGBT, osobami doznającymi trudności wynikającymi z silnych symptomów (problemy onkologiczne, pozawałowe, etc.) oraz uzależnień.
W pracy warsztatowej interesuje go wchodzenie w doświadczenie zmiany indywidualnej i dynamiki relacji za pomocą wykorzystania technik improwizacyjnych i narzędzi psychologii procesu.
Posiada akredytację Instytutu Psychologii Procesu oraz Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu. Ukończył studium psychologii procesu, studium polityki relacji oraz kurs coachingu metodami psychologii procesu. Posiada uprawnienia do prowadzenia psychoterapii, warsztatów rozwoju osobistego oraz pracy z relacjami i grupami poznawać.
Terapia dostępna również w języku angielskim.

Jan Topczewski

Psycholog, doktorant w Katedrze Psychologii Biologicznej i Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Ze Stowarzyszeniem Lambda Warszawa związany od 2018 roku. Pełni funkcję koordynatora Telefonu Zaufania, prowadzi również interwencję kryzysową i poradnictwo krótkoterminowe. Pracuje z wykorzystaniem narzędzi terapii behawioralnych, poznawczych i doświadczeniowych. Regularnie superwizuje swoją pracę. Udziela konsultacji w języku polskim i angielskim.