Wolontariat

Naszą pracę opieramy na wolontariacie, czyli bezpłatnym, świadomym, bezinteresownym i dobrowolnym działaniu na rzecz innych, wykraczającym poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach, zawarcia przyjaźni.

Zasady współpracy z wolontariuszkami_ami

Dokładamy starań, aby każda wolontariuszka/wolontariusz mogła:

  • mieć jasno określony zakres pracy,
  • zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności związanej z jej wykonywaniem,
  • wiedzieć, przed kim jest odpowiedzialna_y za wykonanie swej pracy i mieć regularny kontakt z tą osobą,
  • mieć zapewniony udział w formowaniu programu, w którym uczestniczy; zapewni to reprezentację potrzeb i zainteresowań wolontariusza,
  • być chronioną_ym przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z wykonywaniem powierzonych zadań,
  • być objętą_ym ubezpieczeniem od odpowiedzialności,
  • mieć satysfakcję z wykonywanej pracy.

Z każdą wolontariuszką_em podpisujemy „Umowę o pracy wolontariackiej” – na początku na okres próbny, następnie na dłuższy czas. Oferujemy także wystawienie odpowiednich referencji, które mogą być przydatne do zaliczenia praktyk lub w przyszłych doświadczeniach zawodowych.

Następnie zaproponujemy Ci szkolenie, przygotowujące Cię do wykonywania powierzonych zadań – może ono mieć charakter szkolenia grupowego lub indywidualnego oraz szkolenie antydyskryminacyjne, przygotowujące do zauważania dyskryminacji i wykluczenia oraz reagowania na te zjawiska.

W pierwszym okresie Twojej pracy w Stowarzyszeniu towarzyszyć będzie Ci mentorka_tor – osoba odpowiedzialna za pomoc we wdrożeniu w wykonywane zadania, poznaniu organizacji i pracujących w niej osób. Dzięki temu szybciej i łatwiej >włączysz się< w pracę i nabierzesz w niej samodzielności.

Jako wolontariuszka_riusz będziesz zobowiązana_ny do przestrzegania Kodeksu Etycznego Wolontariuszki_sza, regulującego Twoje prawa i obowiązki oraz określającego standard naszej pracy i wyznawane przez nas wartości.

Czym możesz się zająć?

Możesz opracować nasze materiały informacyjne, zadbać, by były one dostępne w klubach i innych miejscach spotkań, zredagować informacje o działaniach Stowarzyszenia, zorganizować imprezę informacyjno-promocyjną, pomóc w biurze i bibliotece, przygotować seminarium, wydarzenie kulturalne lub poprowadzić warsztaty na interesujący Cię temat albo włączyć się w działania w zakresie edukacji zdrowotnej… – to tylko wybrane możliwości – jest ich wiele więcej!

Jeżeli chcesz zająć się działalnością, która nie była dotychczas prowadzona, masz własny pomysł na projekt – napisz do nas! Wspólnie zastanowimy się nad możliwościami jego realizacji.

Rekrutacja do pracy wolontariackiej

Jeżeli zdecydujesz się na wolontariat w naszej organizacji, przed rozpoczęciem pracy w Stowarzyszeniu weźmiesz udział w rekrutacji, podczas której chcemy dowiedzieć się więcej o Twoim doświadczeniu i oczekiwaniach odnośnie współpracy. Dzięki temu będziemy mieć możliwość zaproponowania Ci pracy odpowiadającej Twoim oczekiwaniom i kwalifikacjom.

Jeżeli chcesz zostać naszą wolontariuszką_szem, możesz:
1. Zapoznać się z bieżącymi ofertami pracy wolontariackiej w naszej organizacji, zamieszczanymi na stronie internetowej i wybrać tę, która odpowiada Twoim doświadczeniom i zainteresowaniom.
2. Wziąć udział w „Programie rozwoju wolontariatu” – raz w roku (we wrześniu-październiku) ogłaszamy rekrutację do rocznego programu, umożliwiającego nabycie kompetencji niezbędnych do pracy w organizacji, połączoną ze stopniowym włączaniem się w interesujące Ciebie działania. Szkolenia oferowane w ramach programu obejmują wiedzę ogólną, m.in. zagadnienia związane z orientacją psychoseksualną, budowaniem kontaktu z klientkami_tami, refleksji nad zjawiskiem dyskryminacji, zasadami tworzenia i realizacji projektów oraz specjalistyczną (związaną z obszarem działania organizacji, w który chcesz się zaangażować: prawnym, edukacji antydyskryminacyjnej oraz pomocowym). Po zakończeniu szkoleń pod opieką mentorki_ra będziesz stopniowo włączać się w realizowane przez nas działania lub przygotowywać się do realizacji własnych pomysłów.

 

Kontakt w sprawie wolontariatu:

skirdzik@lambdawarszawa.org, wolontariat@lambdawarszawa.org